[EN/LT] Shooting situation, skills' and shot quality ratios

Post Reply
User avatar
a-ramune
Admin
Posts: 3620
Joined: 2007-10-31 23:00
Team: Cibuliai
Country: Lietuva
Type: Administrator
League: Lietuva.4.4
Int. league: World League.4.8

[EN/LT] Shooting situation, skills' and shot quality ratios

Post by a-ramune » 2014-6-11 14:55

Players skills’ ratio
It is some ratio between the skills of player in offence and player in defence. It is calculated regarding only skills and height of the two players.
Depending on the type of attack (close-range shot, mid-range shot, 3-pointer, drive to the basket, fast break) different skills may be included.
For example, ‘toughness’ may be useful when shooting from close-range but it won’t help when shooting a 3-pointer.
0 - skills of player in offence and player in defence are similar.
< 0 - player in defence has advantage in skills
> 0 - player in offence has advantage in skills

Shooting situation

In chronology shooting situation is displayed in brackets. It can be: excellent, average or bad.
Shooting situation indicates how near is the nearest defender - at the moment when player receives the ball.
In better situation better result may be expected. However, sometimes a player can miss a shot even from excellent situation.
Situation depends on how good the ball moves among team’s players. Of course it also depends on how good opponents manage to defend.
If shooting situation is often bad, here are the main ways to solve it:
1. Pay attention at what phase of attack shots are made. Shots may be made in the beginning or middle of the attack, without waiting for a better chance to shoot (in this case shooting frequency should be decreased in tactics).
2. Increase the pace of the match - bigger pace means there are more passes and could be more chances to shoot from good situation (also more chances to loose the ball).
3. Improve players’ offensive skills. Though these skills are the most important to playmakers, but other players also contribute to good movement of the ball.
4. Get better coaches.

Shot quality ratio

Shot quality ratio shows how well shot can be fulfilled. It depends on a lot of additional criteria and sometimes it may be difficult to determine why exactly it was such as it was. Here are the main parameters that influence shot quality ratio:
- shooting situation
- tactics settings of player in offence and player in defence; also teams’ tactics
- players’ tiredness
- relaxation factor (especially visible when teams are of very different level)

> 0 - shot quality is good
< 0 - shot quality is bad

Points to pay attention:
- Criterion of luck is visible in description of shot (Lucky/unlucky shots)
- Criterion of luck is not included into Shot quality ratio. However, teams can not always attack with 90-100% accuracy or 0-10% accuracy. Therefore Shot quality ratio sometimes includes additional criterion that helps to keep match progress and result realistic (especially visible when players of very different skills are playing).
- Sometimes the nearest player is not the only player that is near. Especially when shot is made from close-range. So, big player can miss a shot when small player is defending (when there is one more big defender near).

Why sometimes shot is accurate and sometimes inaccurate even if parameters "players skills' ratio" and "shot quality ratio" are the same?

Actually, more than just these 2 parameters are used in match engine. However, it is not possible to present them all in match chronology. Therefore in match chronology parameters present simplified ratios between the player in offence and the player in defence.
This information helps to understand if shot was inaccurate due to skills or due to other reasons.

If both parameters are positive, shot will always be accurate (except for "luck" events. For example, "Unlucky 3PT shot").
If both parameters are negative, shot will always be inaccurate (except for "luck" events. For example, "Lucky mid-range 2PT shot").
if one parameter is positive and the other negative, result depends on precise values of all parameters. Sometimes shot can be accurate, sometimes inaccurate.

Įgūdžių santykis

Tai tam tikras santykis tarp puolančio ir besiginančio žaidėjo įgūdžių. Jis apskaičiuojamas tik pagal žaidėjų įgūdžius bei ūgį.
Skirtingų atakos tipų metu naudojami skirtingi įgūdžiai (metimas iš po krepšio, vidutinio nuotolio, tritaškis, prasiveržimas, greita ataka)
Pvz.: Jeigu metant iš po krepšio praverčia ir “tvirtumas”, tai metant tritaškį jo įtaka visai nejuntama.
0 - reiškia, kad besiginančiojo įgūdžiai yra panašūs į metančiojo;
< 0 - reiškia, kad pranašumą įgūdžiuose turi besiginantis žaidėjas;
> 0 - reiškia, kad pranašumą įgūdžiuose turi metantis žaidėjas.

Metimo situacija

Metimo situacija chronologijoje pateikiama skliausteliuose. Ji gali būti: puiki, vidutinė arba bloga.
Metimo situacija nurodo kaip arti yra arčiausiai esantis besiginantis žaidėjas - tuo metu, kai žaidėjas gauna kamuolį.
Geresnė situacija leidžia tikėtis geresnės metimo baigties. Tačiau krepšininkai kartais prameta net ir iš puikios situacijos.
Situacija priklauso nuo to, kaip gerai komanda įžaidžia kamuolį. Žinoma, reikšmės turi ir tai, kaip gerai varžovai ginasi.
Jeigu komandoje metimų situacijos yra blogos, pagrindiniai būdai tai taisyti:
1. atkreipti dėmesį, kurioje atakos stadijoje išmetamas kamuolys. Galbūt žaidėjai dažnai tai daro atakos pradžioje ar viduryje, net nesulaukę geresnės progos (tokiu atveju reikia mažinti metimo dažnumo nustatymus).
2. didinti rungtynių tempą - didesnis tempas, daugiau perdavimų, daugiau šansų susikurti progas (bet ir daugiau šansų prarasti kamuolius)
3. gerinti žaidėjų puolimo įgūdžius. Nors puolimo įgūdžiai svarbiausi komandos įžaidėjams, bet prie bendro kamuolio judėjimo labai prisideda ir kitų žaidėjų geri puolimo įgūdžiai.
4. stiprinti komandos trenerius.

Metimo kokybė

Metimo kokybė rodo, kaip gerai gali būti atliktas metimas. Ji priklauso nuo įvairių papildomų parametrų. Kartais gali būti sunku tiksliai išskirti dėl ko ji yra vienokia, ar kitokia. Pagrindiniai dalykai, nuo ko priklauso metimo kokybė:
- metimo situacija
- puolančio ir besiginančio žaidėjų taktikos nustatymai, komandinės taktikos
- žaidėjų nuovargis
- trenerių įgūdžiai
- atsipalaidavimo faktorius (kai skirtumas tarp komandų didelis, šis faktorius gali tapti labai pastebimas)

> 0 - reiškia, jog metimo kokybė gera
< 0 - reiškia, jog metimo kokybė bloga

Į ką atkreipti dėmesį

- Sėkmės kriterijus matomas metimų aprašymuose (pvz.: stebuklingu būdu pataikyti metimai, kamuoliai išsisukę iš krepšio)
- Į metimo kokybę sėkmės kriterijus neįeina. Tačiau komandos negali mesti visada 90-100% arba 0-10%. Todėl kartais prie “metimo kokybės” atsiranda papildomas kriterijus, padedantis išlaikyti realistiškumą (ypač matomas, kada įgūdžių skirtumas tarp komandų yra didelis).
- Kartais arčiausiai esantis besiginantis žaidėjas nėra vienintelis varžovas, esantis netoli. Ypač metant iš po krepšio. Tad situacijos kai aukštaūgis po krepšiu neįmeta prieš mažą žaidėją tikrai gali pasitaikyti (jeigu šalia ginasi dar ir kitas komandos žaidėjas)

Kodėl kartais metimas būna taiklus, o kartais netaiklus net ir su vienodais parametrais: "įgūdžių santykis" ir "metimo kokybė"?

Iš tiesų, šioje vietoje rungtynių varikliuke yra naudojami ne du, o daugiau parametrų. Tačiau nėra galimybių juos visus tiksliai pateikti rungtynių chronologijoje. Tad vartotojams pateikiamas supaprastintas naudojamų parametrų santykis tarp puolančio ir besiginančio žaidėjų.
Ši informacija padeda suprasti ar metimas buvo netaiklus dėl įgūdžių, ar dėl kitų priežasčių.

Jeigu abu pateikiami parametrai yra teigiami, tuomet metimas visada bus taiklus (išskyrus įvykius dėl sėkmės. Pvz., “kamuolys išsisuko iš lanko”)
Jeigu abu parametrai yra neigiami, tuomet metimas visada bus netaiklus (išskyrus įvykius dėl sėkmės. Pvz., “stebuklingu būdu pataikytas tritaškis”)
Jeigu vienas parametras yra teigiamas, o kitas neigiamas, rezultatas priklauso nuo visų parametrų tikslių reikšmių. Kartais metimas gali būti taiklus, o kartais ne.

Post Reply

Return to “Help”