Active members?

Post Reply
soupahboy
Beginner
Posts: 2
Joined: 2012-10-22 15:43
Team: [url=http://www.bballzone.net/en/Klubas-aprasymas-15849.htm]SAN BEDA Red Lions[/url]
Country: [img]http://www.bballzone.net/veliavos/ph.png[/img] Pilipinas
League: Pilipinas.1.1
Int. league: World League.4.6

Active members?

Post by soupahboy » 2012-10-24 09:11

Kamusta po sa lahat. May mga active pa bang mga pinoy dito? :)

fcnperez
Beginner
Posts: 3
Joined: 2010-5-6 08:04
Team: [url=http://www.bballzone.net/en/Klubas-aprasymas-2375.htm]Greenlanders[/url]
Country: [img]http://www.bballzone.net/veliavos/ph.png[/img] Pilipinas
League: Pilipinas.2.1
Int. league: World League.7.62

Re: Active members?

Post by fcnperez » 2012-11-13 13:45

Siguro. Hahaha

justin kid
Beginner
Posts: 3
Joined: 2013-10-13 01:48
Team: [url=http://www.bballzone.net/en/Klubas-aprasymas-22306.htm]manila kid[/url]
Country: [img]http://www.bballzone.net/veliavos/ph.png[/img] Pilipinas
League: Pilipinas.2.2
Int. league: World League.6.6

Re: Active members?

Post by justin kid » 2013-10-15 01:02

musta na mga pre

squaregatescrub
Beginner
Posts: 3
Joined: 2016-6-28 12:33
Team: Manila Express
Country: Pilipinas
Type: Team owner
League: Pilipinas.1.1
Int. league: World League.6.20

Re: Active members?

Post by squaregatescrub » 2016-7-3 01:40

Ako, bago at active naman hahah

PhilJackstone
Beginner
Posts: 20
Joined: 2012-8-30 01:05
Team: Sarao Pistons
Country: Pilipinas
Type: Team owner
League: Pilipinas.1.1
Int. league: World League.4.2

Re: Active members?

Post by PhilJackstone » 2018-1-10 10:34

Active din... Medyo ilang season na rin ako dito

Post Reply

Return to “Iba”