Statistics (World League.3.2)


! Minimum number of played matches: 5
Statistics
Player Team Country Matches played Total Average
1 Yī nèi sī Kǎn tè Bā tí yǎ méng xiàng duì cn.png China 10 325 32.5
2 Victorien Maitre Aunifewll fr.png France 10 297 29.7
3 Zigmas Dorulis Utenos green death lt.png Lithuania 10 286 28.6
4 Dennis Bancud Kapų Magic ph.png Philippines 10 277 27.7
5 Guān yǔ Jiǎn dān SIBERTHEIX cn.png China 10 263 26.3
6 Urbonas Miliauskas ECO-1 lt.png Lithuania 10 227 22.7
7 Gai Dian molvizar cn.png China 10 227 22.7
8 Laurynas Baskutis Šašlykai lt.png Lithuania 10 221 22.1
9 Aurelijus Papartis Mėsainiai lt.png Lithuania 10 218 21.8
10 Virginijus Dirvonas BC TITANIUM lt.png Lithuania 10 213 21.3
11 Kai Lve Dū páng lǐng zhī nán cn.png China 10 212 21.2
12 Algimantas Sadys BC Uola lt.png Lithuania 10 210 21
13 Tiao Dou Lǎo shī wǒ xiǎng dǎ lán qiú cn.png China 10 210 21
14 Sigutis Dičkis NEDAZOMAS lt.png Lithuania 10 210 21
15 Atticus Shiveley BC Uola us.png United States 10 198 19.8
16 Vaclovas Kuilys BC Afroditas lt.png Lithuania 10 198 19.8
17 Marijus Kuliūnas YoungMoney lt.png Lithuania 10 196 19.6
18 Dan Cheng King of animal cn.png China 10 193 19.3
19 Gabi Pop SIBERTHEIX ro.png Romania 10 193 19.3
20 Artūras Kavaliauskas Perlas Kaunas lt.png Lithuania 10 191 19.1
21 Hào Liú Guì yáng xiāng sī hé lán qiú j cn.png China 10 191 19.1
22 Hu Dali Guì yáng xiāng sī hé lán qiú j cn.png China 10 189 18.9
23 Steven Ma Guì yáng xiāng sī hé lán qiú j cn.png China 9 169 18.8
24 Ignas Jocius Dū páng lǐng zhī nán lt.png Lithuania 10 187 18.7
25 Mei Meng Great General cn.png China 10 186 18.6
26 Mainotas Koklys Utenos green death lt.png Lithuania 10 181 18.1
27 Bronislovas Purvenis molvizar lt.png Lithuania 10 179 17.9
28 Henk Gemert YoungMoney nl.png Netherlands 10 178 17.8
29 Steponas Sadlauskas Mėsainiai lt.png Lithuania 9 157 17.4
30 Camille Deschamps Stalingrad Wizards fr.png France 10 169 16.9