League's results (Zhongguo.3.4)

60 S 55 d.   Best players
 
MVP of the day
MVP of the day

Qiáng Niú

Team: AV dà yíng

Statistics:
18 Pts; Rkg: 23 min: 31; Reb: 5; Ast: 2

Qiáng Niú   Top 5 of the day
Top 5 of the day
PG
SG
SF
PF
C
Warhorse; Rkg: 21; Min: 26; 17 Pts
AV dà yíng; Rkg: 18; Min: 26; 25 Pts
AV dà yíng; Rkg: 23; Min: 31; 18 Pts
Warhorse; Rkg: 21; Min: 25; 15 Pts
C-Park; Rkg: 21; Min: 21; 17 Pts
 
1 Place 75:70 73:72
  Lǎo shī wǒ xiǎng dǎ lán qiú logo Lǎo shī wǒ xiǎng dǎ lán qiú 2 : 0 SkyLine Inc SkyLine Inc logo
3 Place 81:69 65:64
  Mó yá chī nǐ ròu logo Mó yá chī nǐ ròu 2 : 0 Liáng shān dà guǎn jiā Liáng shān dà guǎn jiā logo
Standings
Team Pl
1 - 2
1 - 2
3 - 4
3 - 4
5 - 6
5 - 6
7 - 8
7 - 8
9 - 10
9 - 10
11 - 12
11 - 12
  • Press conferences:
Refresh press conferences
12:21 Icon Player: Wang Pu (RT: 107) emgppp The player accepted the contract, offered by your club +0 +  
10:00 Icon Player: Shang Sun (RT: 174) Mèng lán d The player accepted the contract, offered by your club +0 +  
2017-10-21 Icon Player: Liáo Zhāng (RT: 200) Tiān shén Player is injured because of bad health +0 +  
2017-10-21 Icon Player: Miu Niu (RT: 213) Tiān shén Player is injured because of bad health +0 +  
2017-10-21 Icon Player: Li Mao (RT: 260) Warhorse Player is injured because of bad health +0 +  
Show more