Fēi yuè jù lè bù

BasketVoice GetJar
Schedule
Day Time Place Opponents Result Int. League
1 21:45 Away vs Guǎng shà jù lè bù 69:74 200 -
2 17:45 Away vs BC Oria 58:86 700 World League.6.1
3 17:45 Home vs Madrid Kings 75:73 600 World League.6.1
4 17:45 Away vs hahahahahaha 105:46 600 World League.6.1
5 15:30 Home vs Duke Blue Devils 98:52 400 Zhongguo.5.15
6 17:45 Home vs BC Simnas 99:36 900 World League.6.1
7 17:45 Home vs Qawa Banga 105:73 1000 World League.6.1
8 15:30 Away vs Jí dì bào fēng xuě 107:37 400 Zhongguo.5.15
9 17:45 Away vs Chāo jí huǒ jiàn duì 100:44 600 World League.6.1
10 17:45 Home vs Porcacheiros CB 105:34 600 World League.6.1
11 17:45 Home vs BC Oria 70:84 700 World League.6.1
12 15:30 Home vs Chén cí jiù mèng zhǔ 98:34 400 Zhongguo.5.15
13 17:45 Away vs Madrid Kings 68:77 600 World League.6.1
14 17:45 Home vs hahahahahaha 99:43 600 World League.6.1
15 15:30 Away vs Niú niǔ kǎ sù sù 115:40 400 Zhongguo.5.15
16 17:45 Away vs BC Simnas 89:28 900 World League.6.1
17 17:45 Away vs Qawa Banga 102:61 1000 World League.6.1
18 15:30 Home vs Bì lī bì lī jù lè bù 94:24 400 Zhongguo.5.15
19 17:45 Home vs Chāo jí huǒ jiàn duì 104:31 600 World League.6.1
20 17:45 Away vs Porcacheiros CB 95:29 700 World League.6.1
21 15:30 Away vs Duke Blue Devils 104:38 300 Zhongguo.5.15
22 17:45 Home vs Tuttifrutti 92:83 1200 World League.6.1
23 17:45 Away vs BC Dauginčiai 104:65 900 World League.6.1
24 17:45 Home vs Molotov Sporting 75:73 1200 World League.6.1
25 15:30 Home vs Jí dì bào fēng xuě 101:38 400 Zhongguo.5.15
26 17:45 Away vs Madrid Kings 63:70 900 World League.6.1
27 17:45 Away vs Čiukučiuku 80:95 1100 World League.6.1
28 15:30 Away vs Chén cí jiù mèng zhǔ 97:47 400 Zhongguo.5.15
29 17:45 Home vs Telšių "Džiugas" 82:65 900 World League.6.1
30 17:45 Home vs BC Kuziu Zalgiris 60:90 1100 World League.6.1
31 15:30 Home vs Niú niǔ kǎ sù sù 95:25 400 Zhongguo.5.15
32 17:45 Away vs Tuttifrutti 84:85 1200 World League.6.1
33 17:45 Home vs BC Dauginčiai 90:46 900 World League.6.1
34 15:30 Away vs Bì lī bì lī jù lè bù 102:46 300 Zhongguo.5.15
35 17:45 Away vs Molotov Sporting 60:76 1500 World League.6.1
36 17:45 Home vs Madrid Kings 77:70 900 World League.6.1
37 15:30 Home vs Xiāng cūn jù lè bù 112:34 400 Zhongguo.5.15
38 17:45 Home vs Čiukučiuku 93:82 1100 World League.6.1
39 17:45 Away vs Telšių "Džiugas" 66:84 1000 World League.6.1
40 15:30 Away vs Xiāng cūn jù lè bù 92:54 400 Zhongguo.5.15
41 17:45 Away vs BC Kuziu Zalgiris 49:100 1100 World League.6.1
42 21:30 Away vs Guǎng shà jù lè bù 90:84 200 -
43 17:45 Home vs Qawa Banga 114:52 1100 World League.6.1
44 17:45 Away vs Qawa Banga 109:61 1100 World League.6.1
45 15:30 Home vs Peperdine Wavers6 94:47 500 Zhongguo.5.15
46 21:30 Away vs Guǎng shà jù lè bù 85:95 200 -
47 15:30 Away vs Peperdine Wavers6 99:54 500 Zhongguo.5.15
48 17:45 Home vs Tuttifrutti 84:64 1100 World League.6.1
50 17:45 Away vs Tuttifrutti 92:85 1200 World League.6.1
53 15:30 Home vs Philadelphia 76ers21 92:64 600 Zhongguo.5.15
55 15:30 Away vs Philadelphia 76ers21 81:71 600 Zhongguo.5.15
56 17:45 Away vs RYONAN Basketball Club Information 800 World League.6.1
57 20:15 Home vs Guǎng shà jù lè bù Information 200 -
58 17:45 Home vs RYONAN Basketball Club Information 800 World League.6.1
59 18:30 Home vs Guǎng shà jù lè bù Information 200 -
60 17:45 Away vs RYONAN Basketball Club Information 800 World League.6.1
61 18:45 Away vs Guǎng shà jù lè bù Information 200 -
62 15:45 Away vs Guǎng shà jù lè bù Information 200 -
63 17:15 Neutral arena vs Guǎng shà jù lè bù Information 200 -