Fēi yuè jù lè bù

BasketVoice GetJar
Schedule
Day Time Place Opponents Result Int. League
1 21:15 Away vs Guǎng shà jù lè bù 63:75 200 -
2 17:45 Home vs Molotov Sporting 62:50 1100 World League.6.1
3 17:45 Away vs Joymax 69:62 700 World League.6.1
4 17:45 Home vs Qawa Banga 84:20 1100 World League.6.1
5 11:00 Away vs emgppp 50:102 1100 Zhongguo.4.8
6 17:45 Away vs Plungės "Liūtai" 90:26 1000 World League.6.1
7 17:45 Home vs Tuttifrutti 95:53 1100 World League.6.1
8 11:00 Home vs Yellow figure 67:69 500 Zhongguo.4.8
9 17:45 Away vs BC Simnas 90:35 1000 World League.6.1
10 17:45 Home vs Liepājas Balbesi 93:57 1000 World League.6.1
11 17:45 Away vs Molotov Sporting 57:70 1300 World League.6.1
12 11:00 Away vs Utah Jazz16 93:40 400 Zhongguo.4.8
13 17:45 Home vs Joymax 72:68 700 World League.6.1
14 17:45 Away vs Qawa Banga 99:34 1000 World League.6.1
15 11:00 Home vs New Jersey Nets21 91:27 400 Zhongguo.4.8
16 17:45 Home vs Plungės "Liūtai" 99:19 900 World League.6.1
17 17:45 Away vs Tuttifrutti 94:43 1100 World League.6.1
18 11:00 Away vs 0 xíng yún liú shuǐ 0 77:40 700 Zhongguo.4.8
19 17:45 Home vs BC Simnas 101:23 1000 World League.6.1
20 17:45 Away vs Liepājas Balbesi 91:44 1200 World League.6.1
21 11:00 Home vs emgppp 64:84 400 Zhongguo.4.8
22 17:45 Away vs BK LADA Togliatty 65:52 1000 World League.6.1
23 17:45 Away vs Wabaliai 70:78 1600 World League.6.1
24 17:45 Home vs Barcelona FB 96:57 1500 World League.6.1
25 11:00 Away vs Yellow figure 73:72 600 Zhongguo.4.8
26 17:45 Away vs New York Kings 72:62 1100 World League.6.1
27 17:45 Home vs Liepājas Balbesi 90:54 1200 World League.6.1
28 11:00 Home vs Utah Jazz16 96:37 400 Zhongguo.4.8
29 17:45 Away vs Girinukai 77:67 1000 World League.6.1
30 17:45 Away vs Čiukučiuku 69:84 1500 World League.6.1
31 11:00 Away vs New Jersey Nets21 95:38 400 Zhongguo.4.8
32 17:45 Home vs BK LADA Togliatty 71:59 1000 World League.6.1
33 17:45 Home vs Wabaliai 72:66 1600 World League.6.1
34 11:00 Home vs 0 xíng yún liú shuǐ 0 82:40 400 Zhongguo.4.8
35 17:45 Away vs Barcelona FB 108:54 1500 World League.6.1
36 17:45 Home vs New York Kings 79:47 1100 World League.6.1
37 11:00 Away vs china man 60:84 800 Zhongguo.4.8
38 17:45 Away vs Liepājas Balbesi 86:44 1400 World League.6.1
39 17:45 Home vs Girinukai 80:59 1000 World League.6.1
40 11:00 Home vs china man 61:74 500 Zhongguo.4.8
41 17:45 Home vs Čiukučiuku 71:70 1500 World League.6.1
43 17:45 Away vs Joymax 49:75 1100 World League.6.1
44 17:45 Home vs Joymax 54:74 1100 World League.6.1
45 11:00 Away vs emgppp 76:87 1300 Zhongguo.4.8
47 11:00 Home vs emgppp 40' 96:64 500 Zhongguo.4.8
48 17:45 Home vs Molotov Sporting Information 1700 World League.6.1
50 17:45 Away vs Molotov Sporting Information 2000 World League.6.1
51 11:00 Away vs emgppp Information 1300 Zhongguo.4.8
52 17:45 Home vs Molotov Sporting Information 1700 World League.6.1