Yà tài qī yè xuě

GetJar
Schedule
Day Time Place Opponents Result Int. League
2 15:45 Away vs Xiǎo xiǎo xióng qiú duì 53:72 700 World League.6.28
3 15:45 Away vs Man of MAMA 52:71 700 World League.6.28
4 15:45 Home vs Skouda Gaidę 68:56 800 World League.6.28
5 14:15 Home vs Conley 79:82 400 Zhongguo.6.4
6 15:45 Away vs Qí shì rè huǒ duì 74:71 700 World League.6.28
7 15:45 Home vs Kauno zalgiris14 68:66 1000 World League.6.28
8 14:15 Away vs Ketsui(Closed) 71:61 300 Zhongguo.6.4
9 15:45 Away vs CoteauxLuyBasket 65:68 900 World League.6.28
10 15:45 Away vs FZ Lost City Basketball Club 57:71 700 World League.6.28
11 15:45 Home vs Xiǎo xiǎo xióng qiú duì 59:67 700 World League.6.28
12 14:15 Away vs Virginia Cavaliers26 31:89 300 Zhongguo.6.4
13 15:45 Home vs Man of MAMA 58:81 700 World League.6.28
14 15:45 Away vs Skouda Gaidę 57:65 800 World League.6.28
15 14:15 Away vs arbiter 79:77 300 Zhongguo.6.4
16 15:45 Home vs Qí shì rè huǒ duì 61:64 700 World League.6.28
17 15:45 Away vs Kauno zalgiris14 66:73 1100 World League.6.28
18 14:15 Home vs kkbess 70:46 400 Zhongguo.6.4
19 15:45 Home vs CoteauxLuyBasket 66:64 900 World League.6.28
20 15:45 Home vs FZ Lost City Basketball Club 57:80 800 World League.6.28
21 14:15 Away vs Conley 64:62 300 Zhongguo.6.4
22 15:45 Home vs toinks 76:74 800 World League.6.28
23 15:45 Away vs The Golden Era 61:51 900 World League.6.28
24 15:45 Home vs CoteauxLuyBasket 72:73 800 World League.6.28
25 14:15 Home vs Ketsui(Closed) 70:60 400 Zhongguo.6.4
26 15:45 Away vs Auckland Kiwis 72:65 1000 World League.6.28
27 15:45 Away vs Roki Rovaniemi 67:73 800 World League.6.28
28 14:15 Home vs Virginia Cavaliers26 32:98 400 Zhongguo.6.4
29 15:45 Home vs Kè lǐ fū lán xiǎo hǔ duì 57:67 800 World League.6.28
30 15:45 Home vs Skouda Gaidę 67:63 800 World League.6.28
31 14:15 Home vs arbiter 79:48 400 Zhongguo.6.4
32 15:45 Away vs toinks 64:55 800 World League.6.28
33 15:45 Home vs The Golden Era 69:57 900 World League.6.28
34 14:15 Away vs kkbess 75:66 300 Zhongguo.6.4
35 15:45 Away vs CoteauxLuyBasket 54:68 800 World League.6.28
36 15:45 Home vs Auckland Kiwis 77:69 1000 World League.6.28
37 14:15 Home vs Yōu shāng nán zǐ lán qíu duì C 69:71 400 Zhongguo.6.4
38 15:45 Home vs Roki Rovaniemi 57:62 800 World League.6.28
39 15:45 Away vs Kè lǐ fū lán xiǎo hǔ duì 64:60 900 World League.6.28
40 14:15 Away vs Yōu shāng nán zǐ lán qíu duì C 69:66 300 Zhongguo.6.4
41 15:45 Away vs Skouda Gaidę 67:58 800 World League.6.28
42 14:15 Home vs Yōu shāng nán zǐ lán qíu duì C 79:62 400 Zhongguo.6.4
43 15:45 Away vs Qí shì rè huǒ duì 58:70 700 World League.6.28
44 15:45 Home vs Qí shì rè huǒ duì 66:64 700 World League.6.28
45 14:15 Away vs 88ers 61:68 500 Zhongguo.6.4
46 15:45 Away vs Qí shì rè huǒ duì 63:61 700 World League.6.28
47 14:15 Home vs 88ers 72:60 500 Zhongguo.6.4
48 15:45 Away vs Roki Rovaniemi 68:61 800 World League.6.28
50 15:45 Home vs Roki Rovaniemi 73:64 800 World League.6.28
51 14:15 Away vs 88ers 72:71 500 Zhongguo.6.4
53 14:15 Away vs Virginia Cavaliers26 28:93 400 Zhongguo.6.4
55 14:15 Home vs Virginia Cavaliers26 39:111 600 Zhongguo.6.4
56 15:45 Away vs Kè lǐ fū lán xiǎo hǔ duì Information 900 World League.6.28
58 15:45 Home vs Kè lǐ fū lán xiǎo hǔ duì Information 900 World League.6.28
60 15:45 Away vs Kè lǐ fū lán xiǎo hǔ duì Information 900 World League.6.28