Yà tài qī yè xuě

Mila & Yarns
Schedule
Day Time Place Opponents Result Int. League
2 18:45 Home vs BBALTEAM 87:82 700 World League.7.13
3 18:45 Away vs СКА Ростов(Closed) 71:99 600 World League.7.13
4 18:45 Home vs BMW_basketball manager winner 88:95 700 World League.7.13
5 14:45 Home vs costar(Closed) 90:74 300 Zhongguo.6.3
6 18:45 Away vs tracy 67:71 700 World League.7.13
7 18:45 Home vs Taurė1 71:77 600 World League.7.13
8 14:45 Away vs Tiān kōng wú jí xiàn 62:72 300 Zhongguo.6.3
9 18:45 Away vs Menatti's 77:78 600 World League.7.13
10 18:45 Home vs sve je pokriveno papirima 86:77 700 World League.7.13
11 18:45 Away vs BBALTEAM 70:72 600 World League.7.13
12 14:45 Home vs mgomgo 76:80 300 Zhongguo.6.3
13 18:45 Home vs СКА Ростов(Closed) 79:73 500 World League.7.13
14 18:45 Away vs BMW_basketball manager winner 83:77 700 World League.7.13
15 14:45 Away vs Old Dominion Monarchs23 61:70 300 Zhongguo.6.3
16 18:45 Home vs tracy 72:74 700 World League.7.13
17 18:45 Away vs Taurė1 65:77 600 World League.7.13
18 14:45 Home vs Hán dān Ys lóng yǐng jù lè bù 90:99 300 Zhongguo.6.3
19 18:45 Home vs Menatti's 90:91 600 World League.7.13
20 18:45 Away vs sve je pokriveno papirima 74:70 700 World League.7.13
21 14:45 Away vs costar(Closed) Information 200 Zhongguo.6.3
25 14:45 Home vs Tiān kōng wú jí xiàn Information 300 Zhongguo.6.3
28 14:45 Away vs mgomgo Information 300 Zhongguo.6.3
31 14:45 Home vs Old Dominion Monarchs23 Information 300 Zhongguo.6.3
34 14:45 Away vs Hán dān Ys lóng yǐng jù lè bù Information 300 Zhongguo.6.3